Electronic Center Vogošća se nalazi u industrijskoj zoni Unis Pretis - TAS, tačnije u ulici Igmanska bb. Ispred našeg objekta se nalazi privatni parking.

Na mapi ispod možete pogledati našu tačnu lokaciju a također možete unjeti lokaciju sa koje dolazite tako da ćete imati tačno vrijeme potrebno da dođete do nas kao i udaljenost u kilometrima.

Ukoliko nema Vaše lokacije u listi "Početak", slobodno pomjerite crveni kursor "A" na mjesto sa kojeg polazite.

Početak: Kraj:

Udaljenost:

Vrijeme: